Renderer Panel (Render Setup Dialog)

Render Setup dialog  Render panelinde aktif render motoru ana kontrolleri içerir. Aktif olan render motorlarına bağlı olarak, ek paneller mevcut olabilir. Main toolbar >  (Render Setup) > Render Setup dialog > Renderer panel Rendering menu > Render Setup > Render Setup dialog > Renderer panel İpucu: Her render motoru farklı ve benzersiz yeteneklere sahiptir. Buna dayanarak, size her sahne için kullanmak istediğiniz render motoruna karar verin. Bu ...

Direct3D Driver Setup Dialog

15. Mart 2016 3Ds Max 0
3ds Max ile Legacy Direct3D ekran sürücüsünü kullanırken bu iletişim sürücüsünü kurmak için bazı temel seçimler yapmanıza olanak sağlar. Ek Legacy Direct3D yapılandırma seçeneklerine Direct3D yapılandırma iletişim kutusundan ulaşabilirsiniz. Standard menu: Customize menu > Preferences > Preference Settings dialog > Viewports tab > Display Drivers group > Choose Driver button > Display Driver Selection dialog > Choose Legacy Direct3D. ...