Direct3D Driver Setup Dialog

15. Mart 2016 3Ds Max 0
3ds Max ile Legacy Direct3D ekran sürücüsünü kullanırken bu iletişim sürücüsünü kurmak için bazı temel seçimler yapmanıza olanak sağlar. Ek Legacy Direct3D yapılandırma seçeneklerine Direct3D yapılandırma iletişim kutusundan ulaşabilirsiniz. Standard menu: Customize menu > Preferences > Preference Settings dialog > Viewports tab > Display Drivers group > Choose Driver button > Display Driver Selection dialog > Choose Legacy Direct3D. ...