Kameralar (CAMERAS)

23. Temmuz 2014 3Ds Max 0
Kameralar (CAMERAS)

Kameralar (CAMERAS)

Giriş
Max’in kameralarının olanaklarını bir bir inceledikten sonra, bu konuyla yakından ilişkisi bulunan sis etkisini, ardından da fona yerleştirilen bir fotoğrafın sahip olduğu perpektif etkisi Max sahnesiyle uydurmak için kullanılan Camera Match yardımcısını öğreneceğiz. Son olarak da, doğu kullanıldığında canlandırmalara hayat veren kamera hareketlerinde, dikkat etmeniz gereken temel kuralları, ünlü yönetmenlerin yaklaşımlarından örneklerle inceleyeceğiz.


Gerçek Yaşamda Kameralar
Gerçek yaşamda kameralar, ortamdan yansıyan ışığı, lensleri kullanarak hayal düzlemi denen ışığa duyarlı yüzey üzerine odaklar ve görüntüyü tespit ederler. Lens ile hayal düzlemi arasındaki uzaklık kameranın odak uzaklığıdır ve milimetre cinsinden ifade edilir. Lens uzunluğu da denebilen bu matematiksel büyüklük, sahnenin ne kadar bir alanının görüş alanı içinde kalacağını belirler.
Küçük odak uzaklıkları daha geniş alanları görüntüleyebilirken, büyük odak uzaklıkları daha dar alanları görüntüleyebilir. Kamera dar bir alanı görüntülediği oranda nesneyi büyütmüş ve detayı görüntülemiş olur. Fotoğrafta 50 mm’den kısa odaklı lensler geniş açılı (Wide Angel), 50mm’den uzun odaklı lensler ise dar açılı (Telephoto) lensler olarak tanımlanır.
Bu arada objektifin odak uzaklığının, bir tek lensin odak uzaklığı olmadığına dikkat etmek gerekir. Günümüz fotoğraf makinalarında 15-20 kadar lens hatta fazlası birlikte kullanılır. Böyle bir lens sisteminde fotoğraf makinasının odak uzaklığı, herbir lensin odak uzaklıklarının toplamı ile belirlenir. Bu şekilde, 10 mm uzunluğunda bir objektifi olan yada toplam boyu 10 mm’yi aşmayan bir fotoğraf makinası, 100 mm gibi kendi boyundan büyük bir odak uzaklığına da sahip olabilir.
Sonuç olarak; geniş açılı bir kamera görüntüleri olduğundan küçük gösterir. Perspektif çizgilerinde kaçış denilen deformasyonlara  yolaçar. Dar açılı bir kamera görüntüleri olduğundan büyük gösterir. perspektif çizgilerini paralele yaklaştırır.
Max Kameraları
3D Studio kameraları, gerçek hayatta kullandığımız fotoğraf makinası ya da film çekiminde kullanılan bir kameranın sahip olduğu tüm standart özelliklere sahiptir. Kameranızı oluşturup, herhangi bir görüntü alanı aktif iken “C” tuşuna basarsanız kameranızın görüş alanına giren herşeyi, adeta objektifin içinden bakıyormuş gibi görürsünüz.
Bakış yönünüzü canlandırabilirsiniz, yani kameranızın poziyon değişimlerini canlandırmanıza dahil edebilirsiniz. İleri ve geri Zoom etkilerini de canlandırabilirsiniz. Kamera görüntü alanı aktifken üretim yapabilir, bu ekran nesnelerinizi haraket  de ettirebilirsiniz.
Bütün özeliklerin yanısıra 3D Studio Max kameraları, nesnelerin odaklanışına ve diyafram açıklığına bağlı olarak orrtaya çıkan netlik alanı öğesini hesaplamaz. Netlik alanı belli bir mesafedeki nesne odaklanmışken odak dışındakilerin bulanık görünmesi durumu olarak açıklanabilir. Ayrıca kameranın diyafram açıklığına bağlı olarak içine giren ışık miktarı da netlik derinliğini değiştirir. Bu etki Max içindeki Video POst bölümü kullanılarak sonradan eklenebilir. (Lens Effects Focus) Bu etki istenirse başka bir bilgisayar programı kullanılarak da oluşturulabilir. İki farklı plan ayrı ayrı render edilir ve istenen biri flulaştırılarak, daha sonra üstü süte montajlanabilir. Ancak bu yeterli doğrulukta bir etki vermez, çünkü gerçek hayatta bu tarz bir etki iki farklı plandan ibaret değildir. En küçük mesafe biriminin bile farklı bir fluluk değeri vardır.
Kamera görüntü alanı aktif duruma geçirildiğinde, (C tuşu) ekranın sağ alt köşesindeki bakış açısı kontrolleri de değişir. Bunlar önceki durumlarından pek farklı değildirler ancak benzer haraketlerin bir kamera ile yapılabileceği şekle dönüştürülmüşleridir. Örneğin Zoom Window yerini Field Of View düğmesine bırakmıştır. Field OF View, kameranın odak uzaklığını değişirmek suretiyle götüntüye yakınlaşır. Pan, yerini Truck Camera düğmesine bırakmıştır. Bunun da Pan komutundan pek farkı yoktur, yalnızca kamera Pan işlemi yapmakta ve uzaydaki konumunu değiştirmektedir.