3ds Max Arayüz ve Temel Bilgiler -4

10. Aralık 2018 3Ds Max 0

Customize Menüsü

Customize Menüsü : Program ile ilgili kendinize özel tüm ayarları yapabileceğiniz menüdür.

9. Menülerin program üzerinde görünümünde farkında olmadan bir değişiklik yaptığınızda, Customize -> Revert to Loyout seçebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda 3ds Max ara yüzü ilk kurulduğundaki görünümüne dönecektir.

Screenshot_1.png

10. Customize -> Custom UI and Default Switcher tıklayarak açılan pencereden farklı 3ds Max ara yüzleri seçebilirsinizScreenshot_2.png

Screenshot_3.png UNDO/REDO Geriye alma işlemleri;

 Screenshot_1.png Undo ikonunu kullanarak sahnenizde yaptığınız bir işlemi geriye alabilirsiniz. Screenshot_2.png Redo ilede geriye aldığınız işlemi ileri alabilirsiniz. En fazla 20 işlem geri alabilirsiniz. Bu sayıyı Customize -> Preferences panelinden General kısmında Scene Undo altından değiştirebilirsiniz. 3ds Max yaptığınız işlemleri RAM üzerinde saklar dolayısla bu sayıyı çok fazla artırmanız sisteminizin performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Screenshot_3.png

File Menüsü

Yeni bir sahne açma; File Menüsü; New ve Reset

Programda yeni bir projeniz için açacağınız sahne için ana menüler üzerinde File ->New veya Reset komutunu kullanabilirsiniz. New tıklayarak yeni sahne açtığınızda yeni açılan sahne için eski çalışma ekranı görüntüleri aynı kalır. Reset ettiğinizde ise yeni açılan sahnenin çalışma ekranı görünüşleri 3ds Max ilk açılış görünümüne döner.

NEW

Screenshot_4.png

RESET

Screenshot_5.png

Reset ve New ile yeni bir sahne açmaya çalıştığınızda 3ds Max aşağıdaki ekra görüntüsünde olduğu gibi kapattığınız sahneyi bilgisayarınıza kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar. Yes diyerek kaydedebilir. No diyerek kaydetmeden yeni sahne açabilir. Cancel ile yeni sahne açma işlemini iptal ederek bulunduğunuz çalışma sahnesi içinde kalabilirsiniz.

Screenshot_6.png

 Open: File -> Open tıklayarak daha önce kaydettiğiniz veya herhangi bir 3ds Max dosyasını açabilirsiniz. En son açtığınız dosyaların isimleri Open Recent altında gelir, buradan kolay bir şekilde üzerinde çalıştığınız en son dosyaları açabilirsiniz.

Save : Çalışmalarınızı save tıklayarak kaydedebilirsiniz.

Merge : Farklı bir 3ds Max sahnesi içinden istediğiniz bir objeyi bulunduğunuz sahne içerisine getirebilirsiniz. Mergetıkladığınızda 3ds Max dosyasını seçmenizi isteyen bir pencere gelir. Daha sonra bulunduğunuz sahneye getirmek istediğiniz objenin max dosyasını seçtiğinizde yeni bir pencere açılır. Bu pencerede seçtiğiniz max dosyasının içindeki objelerin isimleri bulunur. Bu objeleri seçerek OK tıkladığınızda seçtiğiniz objeler bulunduğunuz sahneye gelir.

Screenshot_7.png

Screenshot_8.png

Screenshot_9.png

Screenshot_10.png

Yukarıdaki ekran görüntülerinde gördüğünüz gibi bulunduğumuz sahneye diğer bir 3ds Max dosyası içinden çizilen bir obje getirildi.

Export : 3ds Max de hazırladığınız sahnenizi başka bir programda açılabilmesi için export ile kaydedebilirsiniz. Açılan pencereden kayıt türüne tıklayarak hangi programın dosya türünde kaydetmek istendiğini belirleyebilirsiniz. Mesela AutoCAD için 3ds veya DWG formatlarını seçebilirsiniz. Export Selected sahnede sadece seçtiğinizobjeleri export eder.

Import : Başka bir programda hazırlanmış çizimleri, objeleri v.b. 3ds Max içinde açmak için kullanırız. Importa tıkladığınızda açılan pencereden kayıt türüne tıklayarak hangi programın dosya türünde açmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Mesela AutoCAD de çizilmiş dosyaları DWG formatını seçerek açabilirsiniz.

Screenshot_11.png

Archive: File -> Archive

3ds Max de hazırladığınız bir sahneyi bitirdiğinizde özellikle sahne içindeki objeleri kaplamak için dışarıdan aldığınız kaplama resimleri önemlidir. Dışarıdan kaplama resimleri kullanılan bu 3ds Max dosyasını bir başka bilgisayarda açmak için taşıdığınızda, bu kaplamaları da götürmek gerekir. Yoksa diğer bilgisayarda açtığımızda kaplama resimleri objeler üzerinde gözükmez. Sahnenizi Archive ile kaydettiğinizde max dosyası .zip formatında sıkıştırılarak kaydedilir ve bu zip dosyasının içine sahneniz ile ilgili dışarıdan aldığınız tüm materyaller otomatik olarak kaydedilir. Biten çalışmalarınızı bu yöntem ile arşivleyebilirsiniz.

Screenshot_12.png

Yedekleme (Auto Backup)

Program ile çalışırken birden elektrikler kesilebilir, sisteminiz çökebilir v.b. kısacası çalışırken istem dışı bir şekilde 3ds Max kapanabilir. Bu durumda saatlerce üzerinde çalıştığınız bir sahneyi kaydetmediyseniz o ana kadar harcadığınız saatlerin boşa gitme ihtimali vardır. 3ds Max de otomatik olarak yedekleme (Auto Backup) işlemi bu durumu engellemek içidir. 3ds Max siz çalışırken 5 dakika arayla çalışmalarınızı 3ds Max in kurulu olduğu dizin içerisinde  ProgramFiles\Autodesk\3dsMax2018\Autoback

İpucu : 3ds Max 2018 sürümünde ise; Belgelerin\3dsmax\autoback dizinine 3 dosya halinde kaydeder.

Screenshot_13.png