3ds Max Arayüz ve Temel Bilgiler -2

27. Kasım 2018 3Ds Max 0

3ds Max Arayüzü (Interface)

Arayüzde kısa bir gezinti yapalım;

3ds Max on binlerce komutları ve parametreleri içeren çok güçlü bir program. Bu komutların ve parametrelerin hepsini 3ds Max programını il açtığınız da görmeniz mümkün değil. Bu araçlar programın içinde saklı, fakat çok iyi bir şekilde organize edilmiş bu araçlara menüler üzerinden ulaşmanız, sizin için arayüzle ilgili temel bilgileri öğrendik den sonra çok kolay olacak. Aşağıdaki listede kısaca arayüz üzerindeki menüleri isimlerini bulabilirsiniz, daha sonra teker teker bu menüleri ve bu menüler altında bulunan araçlara erişim yollarını öğreneceğiz;

 • Viewports (Çalışma Ekranları)
 • Menü Bar (Menü Çubuğu)
 • Main Toolbar (Ana Araç Çubuğu)
 • Command Panel (Komut Paneli)
 • Time Line (Zaman Çubuğu)
 • Status Bar (Durum Çubuğu)
 • Transform Araçları ve Koordinat Sistem Parametreleri Paneli
 • Viewports Controls (Çalışma Ekranı Kontrol araçları)

Menü Çubuğu : Çalışırken bir çok araca erişeceğimiz bu menüleri makalemiz içinde ilerledikçe sık sık kullanacağız.

Main Toolbar (Ana Araç Çubuğu) :  Bu bar ve çalışma ekranı üzerinde objeleri taşıma, hizalama, yakalama v.b gibi sık kullanacağımız araçlar yer alır.

Time Line (Zaman Çubuğu) : Animasyon uzunluğunu gösteren çubuktur. Animasyonları hazırlarken hareket verdiğimiz cismin zaman içindeki durumlarını bu çubuk üzerinde tanımlar ve takip ederiz.

Animasyon Kontrol Araçları : Animasyonu hazırlamak ve yaptığımız animasyonu sahnede izlemek için kullanırız.

Status Bar (Durum Çubuğu) : Transform araçları ile ilgili parametreleri ve bunun dışında bazı yardımcı bilgileri gösterir. Örnek olarak birden fazla obje seçtiğinizde bu bar üzerinde sahnede kaç obje seçili olduğunu görebilirsiniz.

Command Panel (Komut Paneli) : Bu panele programın kalbinin attığı yer diyebiliriz. En sık kullanacağımız paneldir. Panel altındaki menüler aşağıdaki listede dikkatinizi çekeceği gibi, mantıklı bir dizilim içinde organize edilmiştir.

İpucu: 3ds Max arayüzünde mouse ok işaretini, ikonun üzerine getirip beklediğinizde o ikonun ismi yazar.

CREATE : Program içinde yer alan objeleri ekleyeceğimiz menüdür. Alt menüleri şu şekildedir;

 1. Geometry (3 Boyutlu Geometrik Objeler)
 2. Shapes (2 Boyutlu çizgiler)
 3. Lights (Işıklar)
 4. Cameras (Kameralar)
 5. Helpers (Yardımcılar)
 6. Space Warps (Yerçekimi, Rüzgar v.b gibi fiziksel olaylar)
 7. Systems (Sistemler)

Modify (Değiştirme) : Bu paneli create menüsü altından eklediğimiz objeleri değiştirmek için kullanırız.

Hierarchy (Hiyerarşi) : 3ds Max’de animasyon kurugusu için objeler arasıda hiyerarşik bir bağ kurulabilir, bu hiyerarşik bağlantının özelliklerini ayarladığımız paneldir.

Motion (Hareket) : Objelerin hareketleri ile ilgili değişiklikler yapmamızı sağlayan paneldir.

Display (Görünüm) : Objelerin sahnede nasıl görüneceği ile ilgili ayarları içeren paneldir.

Utility (Araçlar) : Faydalı araçların yer aldığı paneldir.