3ds Max Arayüz ve Temel Bilgiler – 10

14. Kasım 2019 3Ds Max 0

Standart ve Extended Primitives Menüler

Standart bir geometrik objeyi çizmek için tıkladığımızda Command panelimiz üzerinde butona tıkladığımız objeye ait menüler gelir. Bu menüleri inceleyerek devam edelim.

Name and Color (İsim ve Renk)

3ds Max çizdiğimiz her objeye bir isim ve renk atar, daha sonradan bu renk ve isimleri değiştirebiliriz.

Creation Method (Çizim Methodu)

Her standart objenin farklı çizim methodları vardır. Box (kutu) tıkladığınızda farklı, Shepre (kğre) tıkladığınızda farklı çizim methodları gelir. Bu farklı çizim methodlarını işaretleyerek objeleri farklı şekillerde çizebiliriz. Örnek olarak kürede center (merkez) seçerek çizim yaparsanız program kürenin çapını merkezden vererek küreyi çizecektir. Edge (kenar) seçerek çizim yaptığınızda program kürenin çapını kenardan vererek çizimi yapacaktır.

Keyboard Netry (Klavye Girişi – Klavye ile Çizim Yapmak için)

Bu menü ile klavyeden çiziminizi gereçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken objenin ölçülerinin parametrelerini ve objenizin X,Y,Z koordinat sistemindeki yerini tayin edecek parametreleri kutucuklara yazarak vermek. Daha sonra Create butonuna tıkladığınızda parametrelerini tanımladığınız obje sahneye eklenecektir.

Seçim Araçları ve Teknikleri

3ds Max de seçim araçları zamanla çok gelişmiştir. Mouse tıklayarak bölge belirleyerek veya listeden seçim yaparak objeleri seçebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde anna araç çubuğu (maain toolbar) üzerindeki seçim araçlarrıını görebiilirsiniz.

Bir objeyi seçim aracı ile seçtiğimizde objenin etrafında çizgisel bir kutu oluşur. Buna 3ds Max’de “Bounding Box” denir. Seçim yaptıkdan sonra sahnede hangi objelerin seçildiğini bu yolla anlayabilirsiniz.

Grup Yapma (Group Menüsü)

Çalışma ekranı üzerinde sahnemizi geliştirirken 3ds Max programnın bize sunduğu objeleri isimlendirme, seçim araçları, seçim setleri gibi özellikler çalışmamızıkolaylaştırır ve yaptığımız işi sonuca götürme de süreci hızlandırırlar. İyi organize olmuşbir sahne her zaman size zaman kazandıracaktır. Seçim yaparken veya objeleri taşırken veya kaplama yaparken büyük kolaylıklar sağlar. Gruplamada diğer öğrendiğimiz araçlar gibi 3ds Max çalışma ekranında sahnemizi düzenlemede bize büyük kolaylıklar sağlayan özelliklerden biridir.

Open ve Close ile Grup İçindeki Elemanlar Üzerinde Değişiklik

Grubun içindeki elemanların üzerinde değişiklik yapmak için Group menüsünde Open kullanabiliriz. Open tıkladığımızda grubun içindeki elemanlar ayrı ayrı seçilebilir ve üzerinde değişiklik yapabiliriz. Open tıklayarak grubu değişikliklere açtığınızda grubun etrafındaki renk pembe olur. Değiştirme işlemini yaptıkdan sonra Close ile grubu eski haline getirmemiz gerekir.

Attach : Grup içine eleman ekler. Gruba eklemek istediğiniz objeyi seçin ve group menüsünde Attach tıklayarak grubu seçin. BU işlem objeyi seçtiğiniz grubun içine ekleyecektir.

Detach : Grubu open yaptığınızda aktif olur. Grubun içindeki elamanı seçtikden sonra detach tıklarsanız, obje grubun içinden çıkartılır.

Ungroup : Grubu parçalar.

Explode : 3ds Max ile çalışırken yaptığımız grupları da kendi aralarında gruplayabiliriz. İç içe birden fazla grup olduğunda Explode komutu ise bu iç içe grupların hepsini parçalar. Ungroup sadece üstü grubu parçalar.