3ds Max 2016 Behaviors Setup Rollout (Davranışlar Kurulumu)

04. Şubat 2016 3Ds Max 0

Setup rollout crowd functions kurmak için gerekli denetimleri içerir.

  •  Create panel >  Helpers > Object Type rollout > Crowd > Setup rollout
  • Crowd object.(seçiyoruz) >  Modify panel > Setup rollout

Interface (Arayüz)

Setup rollout Fonksiyon düğmeleri sırası ile neler olduklarına bakalım:

 Scatter:

Scatter Objects Dialog. Penceresini açar.

 Objects/Delegate Associations:

Associate Bipeds With Delegates dialog. Penceresini açar.

 Multiple Delegate Editing:

Edit Multiple Delegates dialog. Penceresini açar.

 Behavior Assignments:

Behavior Assignments and Teams dialog. Penceresini görüntüler.

 Cognitive Controllers:

Cognitive Controller editor. Penceresini görüntüler.

Behaviors group (Davranışlar Grubu):

Davranışları, ekleme, kaldırma ve yeniden adlandırma için denetimleri kullanabilirsiniz.

New (Yeni)

Behavior Type dialog başlatır. Bir behavior seçin ve ardından sahneye davranış eklemek için Tamam’a tıklayın. Sonra sahnedeki delegate veya delegates davranışı atamak Behavior Assignments ve Teams dialog kutusunu kullanın.

Bu komut panelini kullanarak sahneye bir behavior ekleyebilirsiniz. Bu rollout size behavior için ayarları değiştirmenizi sağlar. Sahnede farklı bir behavior için rollout görüntüleyebilirsiniz ve Behaviors group’da açılan listeden seçebilirsiniz.

Mevcut Behaviors listesi aşağıda ki gibidir:

Delete (Sil):

Geçerli behaviors siler.

Behaviors şu anda kullanımda ise, yani, bir delegate veya team atanmış, yada doğrudan behaviors Assignments ve Teams dialog ya da dolaylı bir bilişsel kontrolör sayesinde, küçük bir diyalog silme işlemini onaylamanızı isteyen bir pencere görünür. Eğer doğrudan atanmış behaviors silerseniz, atama sahneden kaldırılır. Eğer bir bilişsel kontrol ünitesinde kullanılan bir behaviors silerseniz, atanmış olduğu bölgeden kaldırılır.

Behaviors List:

Yeni eklenen behaviors listeleri. Onun Setup rollout altında görünürler ve burda çıkan listeden seçebilirsiniz.

Serdar Hakan DÜZGÖREN

ADSK_Expert_Elite_Icon_L_Color_Blk.png