Modlar Menüsü (Slate Material Editor)

05. Ocak 2017 3Ds Max 0

Hangi Malzeme Editörü arabiriminin etkin olduğunu seçmenizi sağlar.

  •  Slate Material Editor > Menu bar > Modes menu

Kompakt Malzeme Editörü
Kompakt Malzeme Editörü arayüzünü görüntüler.

Slate Material Editor​
Slate Material Editor arayüzünü görüntüler.